Vraag:

In de administratie zie ik de status van een BTW en / of ICP aangifte. Kan ik dit van al mijn klanten terugzien?


Antwoord:

Ja dat is mogelijk. Je kan in één oogopslag de status van alle voor jou toegankelijke administraties (interne en externe administraties) nazien. Navigeer naar het menu Accountancy | Proces | Belasting en Aangiften. Kies BTW aangifte of Opgaaf ICP. Selecteer in het filter je eigen kantoor, vul het filter aan met het jaar en eventueel de frequentie (bijvoorbeeld maand, kwartaal, jaar, alle) en druk op de button "Tonen". 


Nu krijg je een lijst van administraties met de status van de aangifte. Gebruik deze ingang ook om BTW aangiften aan te maken omdat via deze lijst makkelijk te zien is voor welke administraties nog aangiften gemaakt moeten worden. Door op een aangifte te klikken wordt het venster om de aangifte in de betreffende administratie aan te laten maken geopend.  


Gebruik dit overzicht ook om te bepalen of er aangiften zijn afgekeurd door de belastingdienst zodat tijdig actie kan worden ondernomen.