Vraag:

Hoe stel je vreemde valuta in een administratie in?


Antwoord:

Om met vreemde valuta (USD, GBP) in een administratie te kunnen werken zijn een aantal instellingen nodig. Deze instellingen komen stap voor stap aan bod:

 • Activeer als eerste de wisselkoers voor een valuta via het menu Financieel | Analyse en Resultaten | Valuta | Wisselkoersen;    
 1. Druk op de button Nieuw en selecteer in het veld Valuta de toe te voegen valuta;
 2. Geef de datum op en de bijbehorende wisselkoers.
 • Pas waar nodig de dagboekinstellingen aan en / of voeg een nieuw dagboek toe via het menu Administratienaam | Stamgegevens | Financieel | Dagboeken;
  1.  Vink aan in het bank-, inkoop- en / of verkoopdagboek 'variabele: valuta' en 'variabele: wisselkoersen' of:
  2.  Voeg een nieuw dagboek en selecteer de vreemde valuta waar de mutatie voor dit dagboek in worden bijgehouden (bijvoorbeeld een USD bankboek voor de dollar bankrekening).
 • Geef bij de relatie de default (vreemde) valuta op voor Verkoop en / of Inkoop via het menu Relaties |Klanten | Overzicht. Vink in het filter bij Type zowel klanten als leveranciers aan en druk op de button Vernieuwen. Wijzig de desbetreffende relaties 1 voor 1 door deze vanaf het overzicht te selecteren en vervolgens de button Bewerken. Pas het veld Valuta aan in het onderdeel Inkoop en / of Verkoop. Deze instelling bepaalt automatisch welke valuta het boekstuk krijgt als de relatie wordt geselecteerd;
 • Wanneer in het dagboek van de default valuta moet kunnen worden afgeweken, is het noodzakelijk dat de Exact online gebruiker het scherm Boeking | "Dagboeknaam" aanpast via het gereedschapsicoon | Aanpassen.  Bij het onderdeel 'Factuurgegevens' vink je aan het veld 'Wisselkoersen'. Hiermee wordt de valuta en de wisselkoers een invoerveld in het boekstuk;
 • Vink daar waar nodig op een grootboekrekening (anders dan Debiteuren en Crediteuren) aan dat mutaties in vreemde valuta moeten worden geherwaardeerd. Ga naar het menu Administratienaam | Stamgegevens | Financieel | Grootboekrekeningen. Selecteer een grootboekrekening en zet een vinkje achter Herwaarderen: Valuta.


Met bovenstaande instellingen is het mogelijk om in vreemde valuta boekingen aan te maken. In Exact Online kan je, indien wenselijk, elke dag een nieuwe wisselkoers opgeven via het menu Financieel | Analyse en Resultaten | Valuta | Wisselkoersen. Het is mogelijk om in te stellen dat de wisselkoersen uit een andere administratie worden gehaald. Hiermee kan je bereiken dat als je wisselkoersen in een administratie aanpast, al je andere administratie ook automatisch van deze nieuwe koers gebruik maken. 


Via het menu Financieel | Analyse en Resultaten | Valuta | Herwaardering kan je een herwaardering uitvoeren over Inkoop , Verkoop, of grootboekrekening. Let op dat alle boekstukken waarover een herwaardering moet plaatsvinden in de administratie moeten zijn Verwerkt.