Vraag:

Onze klant heeft een eigen licentie,  is het mogelijk de administratie te benaderen via onze eigen omgeving bij Exact Online? 


Antwoord: 

Ja dat is mogelijk. De administratie(s) van de klant worden dan Externe administraties. Om dit mogelijk te maken kan de klant Finovion als Accountant koppelen aan zijn eigen Licentie. 

  • Klant logt in op het Accountantscenter van Exact Online via https://accountants.exact.com
  • Klant vult in bij naam van de Accountant Finovion en geeft bijbehorende locatie op;
  • Open het Finovion kantoor door erop te klikken;
  • Kies voor de knop koppelen en doorloop de Wizard;
  • Het Finovion kantoor vraagt aan het Servicekantoor de kantoormedewerkers toegang te geven tot de externe administratie.